torstai 16. tammikuuta 2020

Arjen aines -näyttely 1.9. – 26.9.2019

Oulussa asuva, mediataiteen välineitä käyttävä kuvataiteilija Tuomo Kangasmaa työskenteli sosiaalisen taiteen residenssijaksollaan Utajärvellä mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten päivätoiminnassa keväällä 2019 kahden kuukauden ajan. Residenssijakso toteutui osana Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanketta. Arjen aines -näyttely dokumentoi kuvataiteilija Tuomo Kangasmaan residenssityöskentelyä. Näyttelyssä on esillä Utajärven päivätoimintakeskusten asiakkaiden ja Tuomo Kangasmaan tuottamaa kuva- ja videomateriaalia sekä esineistöä.

Näyttely Utajärven kirjaston Sofian kammarissa on avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaisesti 26.9.2019 saakka.

https://www.kulttuurikauppila.fi/lahde/sosiaalisen-taiteen-residenssi/

 Kangasmaan työskentelyn lähtökohtana on henkilökohtainen kokemus ympäristöstä. Tänä päivänä kokemus uhkaa kadota keskustelujen moninaisuuteen ja erilaisiin suunnitelmiin, argumentteihin, trendeihin ja ideologioihin. 

 Kangasmaa käsittää ympäristön laajasti: valokuvaajan kameran ulkopuolelle rajautuvana maailmana. Maantieteellisesti hän on kiinnostunut pohjoisesta. Ei niinkään sijaintinsa vuoksi vaan mieluummin näkökulmana tai tekemisen alustana. Erämaan kaltaisilla alueilla ja kaupunkien liepeillä tapahtuva kuljeskelu ja retkeily ovat vakiintuneet hänen työskentelymetodeikseen. Ihmiset samoin kuin eläimet, kasvit tai rakennukset ovat osa tätä ympäristöä, jota laajassa mielessä voi kutsua myös luonnoksi. Taiteelliset tutkimusretket muodostavat pohjan Kangasmaan teoksille.

 ”Utajärvi oli minulle entuudestaan melko tuntematon alue, joten ajattelin ympäristötutkimuksen olevan hyvä lähtökohta tutustua minulle ennalta vieraaseen paikkaan. Utajärvellä saatoin tehdä ympäristötutkimusta yhdessä paikallisten ihmisten kanssa osana heidän arkeaan. Samalla pystyin luomaan Utajärveen oman henkilökohtaisen suhteen, lähtökohtanani sosiaalisen taiteen residenssissä oli, että taide ei ole arjesta irrallinen ilmiö."