keskiviikko 1. huhtikuuta 2009

Ars Fennica -palkintoehdokkaiksi on nimetty viisi suomalaista miestaiteilijaa-Hän analysoi kulutuskulttuurin, militarismin ja autonomiaharhan
läpitunkeman ihmisen epätoivoista yritystä unohtaa ruumiillisuutensa.

-Pidättyvä väriasteikko ja tilan käsittely kertoo kypsästä Maalarista.

-Vaikka hän etsiikin estetiikkaa, niissä on kuitenkin mukana nykytaiteen tietoisuus.

-Kirjoitetun tekstin taustalta huokuu lihallisuus, jossa saattaa nähdä viitteitä barokin maalaustaiteeseen.

-Hänen hahmonsa ovat usein groteskeja, mutta lähemmin katsoen perin hauraita ja inhimillisiä.