perjantai 11. toukokuuta 2012

Hildegard Projekt Koneen säätiön Saaren kartanon residenssissä 14.5 - 24.5.2012.

Viime vuonna suomalais-saksalainen taiteilijaryhmä Hildegard Projekt (http://www.hildegard-projekt.de/) piti kokeellisen työpajan ja näyttelyn Harakan saaressa osana Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian Eventismi -tapahtumakokonaisuutta. Yhteistyömme innoittamana haimme ryhmäresidenssiaikaa Hildegard Projektille Koneen säätiön Saaren kartanosta Mietoisista (http://www.koneensaatio.fi/fi/kartano/esittely/). Säätiö oli suosiollinen hakemuksellemme ja niinpä Hildegard Projekt siirtyy nyt kahdeksi viikoksi Mietoisiin ääniteemaisella työpajajaksollaan, jonka parissa harjoitellaan ja tutkitaan kokeellisen kollektiivisen tekemisen eri muotoja. Vuonna 2008 perustettu Hildegard Projekt tuottaa paikkasidonnaisia installaatioita ainutlaatuisen ryhmäprosessin kautta. Jokainen installaatio on luotu tiettyyn paikkaan ja esiintyy vain kerran. Mukana olevien taiteilijoiden teoksia käytetään installaation materiaalina. Demokraattisessa taiteellisessa prosessissa yksittäiset teokset ja erilaiset esteettiset näkemykset sulautuvat yhteistaideteokseksi, jonka perustana on kollektiivinen tekijyys. Tuloksena syntyy Hildegard Projekt -veistos, jota voidaan tarkastella erikoislaatuisena tapahtumana. Viime vuoden workshopissa yksittäiset taideteokset alkoivat hitaan prosessin kautta näyttäytyä yhdessä eräänlaisena "parvena", jatkuvasti muotoaan muuttavana tilallisena sommitelmana, jolla on ajallinen kesto. Kyseessä on materiaalien ja singulaaristen taiteellisten ilmaisujen teatteri tai esitys, elävässä tilanteessa tapahtuva ajallinen tapahtuma, jonka kuluessa siinä oleva taiteellisten objektien kokonaisuus liikkuu animaationomaisesti muodostelmasta toiseen inhimillisten toimijien toimesta. Tarkastellessa lopputulosta inhimillisten toimijien toiminta palvelee kuitenkin lopulta vain siitä irrottautuneiden teosten liikettä yleisenä maailman materiaalisen moninaisuuden ilmaisuna. Saaren kartanon workshopissa ryhmä tutkii myös äänitaiteen käsitteitä ja käytäntöjä ryhmän taiteellisten käytäntöjen laajentajana. Siellä Hildegard Projektin ja nomadisen akatemian vieraina ovat äänitaiteen luentopäivän verran Petri Kuljuntausta ja kolmipäiväisen ääniworkshopin pitävä Jukka Hautamäki.